تلاوت

آیه 64-65 سوره یوسف محمود شحات

سوره:‌ یوسف

آیه: 64-65

استاد: محمود شحات

مقام: مرکب خوانی(ترکیب عجم صبا * نهاوند)

آیه 25-28 سوره طه استاد محمود شحات
آیه 12 سوره تحریم استاد محمود شحات
آیه 21 سوره تحریم استاد محمود شحات
(Visited 1 times, 1 visits today)