تلاوت

آیه 64-65 سوره یوسف محمود شحات

سوره:‌ یوسف

آیه: 64-65

استاد: محمود شحات

مقام: مرکب خوانی(ترکیب عجم صبا * نهاوند)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 285 بقره
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 74 times, 1 visits today)