تلاوت

آیه 1-7 سوره اعلی استاد محمود شحات

سوره : اعلی

آیه : 1-7

استاد : محمود شحات

مقام : بیات

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 2 times, 1 visits today)