تلاوت

آیه 1-7 سوره اعلی استاد محمود شحات

سوره : اعلی

آیه : 1-7

استاد : محمود شحات

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 19 times, 1 visits today)