تلاوت

آیه 18-19 سوره اعلی و تلاوت سوره قریش محمود شحات

سوره: اعلی – قریش

آیه : 18-19

استاد : محمود شحات

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 22 times, 1 visits today)