تلاوت

آیه 18-19 سوره اعلی و تلاوت سوره قریش محمود شحات

سوره: اعلی – قریش

آیه : 18-19

استاد : محمود شحات

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

آیه 83-89 سوره شعرا استاد محمد لیثی
آیه 57 سوره یونس استاد محمد لیثی
تلاوت آیات 73-75 سوره زمر و 1-3 سره غافر استاد لیثی
(Visited 1 times, 1 visits today)