تلاوت

آیه 98-101 سوره آل عمران استاد محمود شحات

سوره : آل عمران

آیه : 98-101

استاد : محمود شحات

مقام : چهارگاه

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 22 times, 1 visits today)