تلاوت

مقطع سوره تغابن استاد طاروطی

سوره :تغابن

آیه: 6-9

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : رست

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 63 سوره فرقان محمد حامد شاکرنژاد
آیه 6-7 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد