تلاوت

آیه 66-67 سوره آل عمران استاد محمود شحات

سوره: آل عمذان

آیه: 66-67

استاد: محمود شحات

مقام: حجاز

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 42 times, 1 visits today)