تلاوت

آیه 66-67 سوره آل عمران استاد محمود شحات

سوره: آل عمذان

آیه: 66-67

استاد: محمود شحات

مقام: حجاز

آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 2 times, 1 visits today)