تلاوت

آیه 23 سوره حشر حامد شاکرنژاد

سوره : حشر

آیه : 23

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 209 times, 1 visits today)