تلاوت

آیه 18-19 سوره اعلی و 1-5 سوره شمس محمود شحات

سوره : اعلی – شمس

آیه : (18-19) – (1-5)

استاد : محمود شحات

مقام : بیات

آیه 83-89 سوره شعرا استاد محمد لیثی
آیه 57 سوره یونس استاد محمد لیثی
تلاوت آیات 73-75 سوره زمر و 1-3 سره غافر استاد لیثی
(Visited 1 times, 1 visits today)