تلاوت

آیه 18-19 سوره اعلی و 1-5 سوره شمس محمود شحات

سوره : اعلی – شمس

آیه : (18-19) – (1-5)

استاد : محمود شحات

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 82 times, 1 visits today)