تلاوت

آیه 1-17 سوره اعلی استاد محمود شحات

سوره: اعلی

آیه: 1-17

استاد: محمود شحات

مقام : بیات

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)