تلاوت

آیه 1-17 سوره اعلی استاد محمود شحات

سوره: اعلی

آیه: 1-17

استاد: محمود شحات

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 14 times, 1 visits today)