تلاوت

آیه 1-17 سوره اعلی استاد محمود شحات

سوره: اعلی

آیه: 1-17

استاد: محمود شحات

مقام : بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 19 times, 1 visits today)