تلاوت

آیه 1-7 سوره اعلی استاد محمود شحات

سوره: اعلی

آیه: 1-7

استاد: محمود شحات

مقام: بیات

آیه 83-89 سوره شعرا استاد محمد لیثی
آیه 57 سوره یونس استاد محمد لیثی
تلاوت آیات 73-75 سوره زمر و 1-3 سره غافر استاد لیثی
(Visited 1 times, 1 visits today)