تلاوت

آیه 23-24 سوره حشر استاد محمود شحات

سوره: حشر

آیه : 23-24

استاد : محمود شحات

مقام : رست

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 2 times, 1 visits today)