تلاوت

آیه 66-67 سوره آل عمران استاد محمود شحات

سوره : آل عمران

آیه: 66-67

استاد : محمود شحات

مقام : حجاز

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 58 times, 1 visits today)