تلاوت

آیه 66-67 سوره آل عمران استاد محمود شحات

سوره : آل عمران

آیه: 66-67

استاد : محمود شحات

مقام : حجاز

آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)