تلاوت

آیه 35 سوره نور استاد محمد رفعت

سوره : نور

آیه: 35

استاد : محمد رفعت

مقام : رست

فرازی بسیار زیبا از استاد حمدی زامل Copy
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)