تلاوت

آیه 1-12 سوره بلد استاد شحات مقام سه گاه

سوره: بلد

آیه: 1-12

استاد : شحات

مقام سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 21 times, 1 visits today)