تلاوت

آیه 22-23 سوه نمل استاد محمود شحات

سوره : نمل

آیه: 22-23

استاد : محمود شحات

مقام : رست

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 24 times, 1 visits today)