تلاوت

آیه 22-23 سوه نمل استاد محمود شحات

سوره : نمل

آیه: 22-23

استاد : محمود شحات

مقام : رست

آیه 82-89 سوره شعرا استاد محمود شحات
آیه 5-10 سوره یونس استاد محمود شحات
آیه 5 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)