تلاوت

تلاوت سوره شمس استاد محمود شحات

سوره: رحمان

آیه: 5-16

استاد: محمود شحات

مقام: سه گاه

آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
آیه 13 سوره حجرات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 6 times, 1 visits today)