تلاوت

آیه 25-28 سوره طه استاد محمود شحات

سوره:‌ طه

آیه:‌ 25-28

استاد:‌ محمود شحات

مقام: مرکب خوانی(نهاوند * صبا)

آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-18 سوره رحمان استاد مصطفی اسماعیل
آیه 64-65 سوره یوسف محمود شحات
(Visited 3 times, 1 visits today)