تلاوت

آیه 33 احزاب استاد غلوش

سوره : بقره

آیه: 286

استاد : راغب مصطفی غلوش

مقام : رست

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 98 times, 1 visits today)