تلاوت

آیه 33 احزاب استاد غلوش

سوره : بقره

آیه: 286

استاد : راغب مصطفی غلوش

مقام : رست

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 72 times, 1 visits today)