تلاوت

آیه 75 سوره زمر و آیات ابتدایی سوه غافر

سوره : زمر و غافر

آیه: (75) – (1-3)

استاد : سعید مسلم

مقام : رست

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 112 times, 1 visits today)