تلاوت

آیه 85-88 سوره یوسف شیخ طاروطی

سوره : یوسف

آیه: 85-88

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : رست

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 63 سوره فرقان محمد حامد شاکرنژاد
آیه 6-7 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد