تلاوت

آیه 26-28 سوره نوح استاد سعید مسلم

سوره : نوح

آیه: 26-28

استاد : سعید مسلم

مقام : ترکیب صبا و بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 384 times, 5 visits today)