تلاوت

آیه 1-6 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل

سوره: ذاریات

آیه: 1-6

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 45 times, 1 visits today)