تلاوت

آیه 23 سوره لقمان استاد مصطفی اسماعیل

سوره: لقمان

آیه: 23

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: نهاوند

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 98 times, 1 visits today)