تلاوت

آیه 15 سوره حجرات استاد مصطفی اسماعیل

سوره: حجرات

آیه: 15

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام:‌ بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 31 times, 1 visits today)