تلاوت

آیه 125 سوره بقره استاد متولی عبدالعال

سوره : بقره

آیه: 125

استاد : متولی عبدالعال

مقام : رست

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 109 times, 1 visits today)