تلاوت

آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل

سوره: طارق

آیه: 11-17

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: سه گاه

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 13 سوره حجرات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 194 times, 1 visits today)