تلاوت

مقام صبا استاد طه‌ الفشنی

سوره : بقره

آیه: 110_111

استاد : طه الفشنی

مقام : صبا

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 285 بقره
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 50 times, 1 visits today)