تلاوت

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل

سوره: ذاریات

آیه: 24-25

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام:‌ مرکب خوانی(حجاز * بیات)

تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
(Visited 6 times, 1 visits today)