تلاوت

آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل

سوره: شمس

آیه: 1-8

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات

تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
(Visited 13 times, 1 visits today)