تلاوت

آیه 249 سوره بقره استاد مصطفی اسماعیل

سوره : بقره

آیه: 249

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : صبا

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 285 بقره
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 549 times, 1 visits today)