تلاوت

آیه 17-21 سوره الرحمان استاد شحات

سوره : رحمن

آیه: 17-21

استاد : شحات محمد انور

مقام : رست

تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
(Visited 10 times, 1 visits today)