تلاوت

آیه 73-74 سوره فرقان استاد مصطفی اسماعیل

سوره : فرقان

آیه: 73-74

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : چهارگاه

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 51 times, 1 visits today)