تلاوت

آیه 11-12 سوره قمر استاد مصطفی اسماعیل

سوره: قمر

آیه: 1-12

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 18 times, 1 visits today)