تلاوت

تلاوت زیبای سوره حمد استاد مصطفی اسماعیل

سوره: قصص

آیه: تمام سوره

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 1,044 times, 1 visits today)