تلاوت

تلاوت زیبای سوره حمد استاد مصطفی اسماعیل

سوره: قصص

آیه: تمام سوره

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 2,770 times, 1 visits today)