تلاوت

آیه 10-12 سوره قمر استاد مصطفی اسماعیل

سوره: قمر

آیه: 10-12

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: مرکب خوانی (نهاوند * بیات * نهاوند)

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 34 times, 1 visits today)