تلاوت

آیه 68 سوره یوسف استاد محمد رفعت

سوره : یوسف

آیه: 68

استاد : محمد رفعت

مقام : بیات

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 2 times, 1 visits today)