تلاوت

آیه 68 سوره یوسف استاد محمد رفعت

سوره : یوسف

آیه: 68

استاد : محمد رفعت

مقام : بیات

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 29 times, 1 visits today)