تلاوت

آیه 68 سوره یوسف استاد محمد رفعت

سوره : یوسف

آیه: 68

استاد : محمد رفعت

مقام : بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 40 times, 1 visits today)