تلاوت

آیه 10-12 سوره قمر استاد مصطفی اسماعیل مقام چهارکاه

سوره: قمر

آیه: 10-12

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: چهارگاه

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 41 times, 1 visits today)