تلاوت

آیه 10-12 سوره قمر استاد مصطفی اسماعیل مقام چهارکاه

سوره: قمر

آیه: 10-12

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: چهارگاه

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 112 times, 1 visits today)