تلاوت

تلاوت سوره اخلاص توسط استاد مصطفی اسماعیل

سوره : اخلاص

آیه : تمام سوره

استاد : مصطفی اسماعیل

مقام : مرکب خوانی (چهارگاه * رست)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 129 times, 1 visits today)