تلاوت

آیه 23-24 سوره قصص استاد مصطفی اسماعیل

سوره: قصص

آیه: 23-24

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: مرکب خوانی (نهاوند * بیات * نهاوند)

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)