تلاوت

آیه 23-24 سوره قصص استاد مصطفی اسماعیل

سوره: قصص

آیه: 23-24

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: مرکب خوانی (نهاوند * بیات * نهاوند)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 104 times, 1 visits today)