تلاوت

آیه 199-200 سوره آل عمران استاد محمود شحات

سوره: آل عمران

آیه: 199-200

استاد: محمود شحات

مقام: رست

فرازی بسیار زیبا از استاد حمدی زامل Copy
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 1 times, 1 visits today)