تلاوت

آیه 26 سوره قصص استاد مصطفی اسماعیل

سوره: قصص

آیه: 26

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: رست

فرازی بسیار زیبا از استاد حمدی زامل Copy
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 3 times, 1 visits today)