تلاوت

آیه 75-76 سوره فرقان استاد مصطفی اسماعیل

سوره: فرقان

آیه: 74-76

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: رست

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 6 times, 1 visits today)