تلاوت

آیه 15-17 سوره محمد استاد محمود شحات

سوره: محمد

آیه: 15-17

استاد: محمود شحات

مقام: مرکب خوانی(بیات * رست)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 21 times, 1 visits today)