تلاوت

آیه 15-17 سوره محمد استاد محمود شحات

سوره: محمد

آیه: 15-17

استاد: محمود شحات

مقام: مرکب خوانی(بیات * رست)

آیه 83-89 سوره شعرا استاد محمد لیثی
آیه 57 سوره یونس استاد محمد لیثی
تلاوت آیات 73-75 سوره زمر و 1-3 سره غافر استاد لیثی
(Visited 2 times, 1 visits today)