تلاوت

آیه 33-34 سوره ق استاد مصطفی اسماعیل

سوره: ق

آیه: 33-34

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: رست

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 8-9 سوره انسان استاد حمدی زامل
آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 5 times, 1 visits today)