تلاوت

آیه 1-7 سوره حمد استاد مصطفی اسماعیل

سوره: حمد

آیه: تمام سوره

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام:‌ بیات

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 3 times, 1 visits today)