تلاوت

آیه 1-7 سوره حمد استاد مصطفی اسماعیل

سوره: حمد

آیه: تمام سوره

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام:‌ بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 40 times, 1 visits today)