تلاوت

تلاوت سوره حمد و آیه 1-5 سوره بقره توسط مصطفی اسماعیل

سوره: حمد و بقره

آیه: (تمام سوره)‌- (1-5)

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: بیات

آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 3 times, 1 visits today)