تلاوت

آیه 34 سوره لقمان و آیات ابتدایی سوره سجده متولی عبدالعال

سوره : لقمان – سجده

آیه: (34) – (1-2)

استاد : متولی عبدالعال

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 31 times, 1 visits today)