تلاوت

آیه 34-35 سوره مریم استاد محمد رفعت

سوره : مریم

آیه: 34-35

استاد : محمد رفعت

مقام : نهاوند

آیه 25-26 سوذه یونس استاد محمد رفعت
تلاوت سوره تکاثر توسط استاد محمد رفعت
آیه 80-81 سوره یوسف استاد محمد رفعت
(Visited 37 times, 1 visits today)