تلاوت

آیه 18 سوره یوسف حصان

سوره : یوسف

آیه : 18

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : مرکب خوانی (ترکیب صبا و سه گاه * حجاز)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 64 times, 1 visits today)