تلاوت

آیه 18 سوره یوسف حصان

سوره : یوسف

آیه : 18

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : مرکب خوانی (ترکیب صبا و سه گاه * حجاز)

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 112 times, 1 visits today)