تلاوت

آیه 10 سوره شوری استاد متولی عبدالعال

سوره : شوری

آیه: 10

استاد : محمد عبدالعال

مقام : رست

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
مقطع تلاوت جدید سید جواد حسینی 64-65 زمر
تلاوت سوره یوسف
آیه 9 سوره کهف شیخ طاروطی
(Visited 74 times, 1 visits today)